Lars Wallsten är fotograf, skribent och forskare. Han arbetar både praktiskt och teoretiskt med fotografi. Det centrala är den fotografiska bilden.

LW har gjort flera upp­­märksammade utställningar. Den konstnärliga praktiken är kritisk och prövande. Ett flertal konst­­projekt har utgått från kriminal­­fotografi men kan även ses som en personlig under­­sökning av det fotografiska mediets förutsättningar och utmaningar.

LW är fil.dr i fotografisk gestaltning. Avhandlingen handlar om fotografi som spår och tillämpat visuellt bevis. Fotografi sätts där i ett konstnärligt, vetenskapligt, juridiskt och kulturellt sammanhang. Ett aktuellt forsknings­­arbete inriktar sig på vetenskapliga möten mellan konstnärlig forskning och de mer traditionella akademiska miljöerna. Det omfattar kunskaps­­produktion, pedagogisk metod­­utveckling och visuell kommunikation, med ett särskilt fokus på teori/praktik samt metoder för essäskrivning.

lars_wallsten_cv_sv.pdf

Lars Wallsten, f. 1957 i Stockholm

Examen

2011, fil.dr i fotografisk gestaltning; Anteckningar om Spår. Fotografi. Bevis. Bild. forskarutbildning inom konstnärlig forskning, Högskolan för fotografi, Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet. 2005, fil.mag. i bildpedagogik, Konstfack. 1995, fil.kand. Fotohögskolan vid Göteborgs universitet.

Separatutställningar, urval

2011, Hasselblad Center, Göteborg, Fall. 2006, Forum, Stockholm, La Photographie Naturelle. 2002, Stockholms Stadsmuseum, Crimescape. 2000, MIRA, Stockholm, Korseld. 1998, Kulturhuset, Stockholm, Utspel. 1997, Den Andalusiska Hunden, Stockholm, Bon Courage.

Grupputställningar, urval

2012, Gävle Konstcentrum, Världar och verkligheter. 2008, Hasselblad Center, Göteborg, Moon and Half Dome. 2004, Hasselblad Center, Göteborg, Ny svensk fotografi. 2004, Forum för levande historia, Stockholm, Gränser. 2003, Nordens Hus, Reykjavik, Island. 2003, Kunstmissionen, Bergen, Norge. 2003, Slought, Philadelphia, USA, Cities without citizens. 2002, Bergen Kunsthall, Norge, Filter. 2001, Hasselblad Center, Göteborg, Repor på en slät yta. 2001, Vevringautstillinga, Norge. 1999, Hasselblad Center, Göteborg, Modern Times II. 1998, Stockholms tunnelbana, Under/Exposed. 1998, Hasselblad Center, Göteborg, From the collection. 1998, Kulturhuset, Stockholm, Stockholms dokumentär­­festival.

Representerad

Hasselblad Center, Göteborg. Gävle Konstcentrum. Stockholms läns landsting. Slought Networks, Philadelphia, USA.

Stipendier

2007–11, Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser, doktorand­­stipendium. 2003–04, Statens Bild­­konstnärs­­fond, 2-årigt arbets­­stipendium. 2002, NIFCA, Bergen, Norge, ateljé­­stipendium. 2001, Nordisk kunstnarsenter, Dalsåsen, Norge, ateljé­­stipendium. 1999, Statens Bild­­konstnärs­­fond, 1-årigt arbets­­stipendium. 1997, Stockholms läns landsting, Kultur­­stipendium.

Arbete och anställning

2011–15 Universitetslektor i bildpedagogik, Högskolan i Gävle. 2007–11 Doktorand, Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet. 1999–2007 Frilansfotograf, konstnär, skribent, lärare. 1978–99 Polisman, Stockholm.