Anteckningar om Spår Fotografi. Bevis. Bild. Doktorsavhandling i fotografisk gestaltning, Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet, 2011. Avhandlingen är på svenska med abstract och sammanfattning på engelska.

Recension av avhandlingen Jenny Maria Nilsson, Fotografisk tidskrift 4/2012.

Bilden visar vem du är Artikel, Fotografisk tidskrift 2/2005.

Akademisk essä Artikel, Universitetsläraren 13/2013.

Måste konst se ut som konst? Debattartikel, Gefle Dagblad 2013-04-04.