Lars Wallsten är fotograf och forskare. Han har gjort flera uppmärksammade utställningar om fotografi, dokument och kriminalistik. LW disputerade som först i landet i fotografisk gestaltning. Ett resultat av hans intresse för relationen mellan konstnärlig forskning och traditionell vetenskap är metodutveckling i akademiskt skrivande. Den akademiska essän öppnar för andra kunskapsprocesser där även bilder kan ha en viktig roll.

lars_wallsten_cv_sv.pdf