Anteckningar om Spår. Fotografi. Bevis. Bild. Doktorsavhandling i fotografisk gestaltning, Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet, 2011. Avhandlingen är på svenska med abstract och sammanfattning på engelska.

Recension av avhandlingen. Jenny Maria Nilsson, Fotografisk tidskrift 4/2012.

Nothing works. Under strecket, Svenska Dagbladet 2021-07-30.

Bilden visar vem du är. Artikel, Fotografisk tidskrift 2/2005.

Akademisk essä. Lärobok, om essäskrivning i högre utbildning, Studentlitteratur, 2018.

Akademisk essä. Artikel, Universitetsläraren 13/2013.

Måste konst se ut som konst? Debattartikel, Gefle Dagblad 2013-04-04.